Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Samarbejdsaftaler 
 

Samarbejdsaftaler 

Samtænkningssektionen og Hjemmeværnet tilbyder samfundsvigtige virksomheder flere muligheder for at indgå en aftale med hjemmeværnet. Aftalerne er tilpasset virksomhedens forskellige behov på sikkerheds- og beredskabsområdet. Forskellen mellem aftaletyperne er graden af samarbejde og gensidig forpligtelse, som er indbygget i aftalerne. Udover de tre aftaletyper er der også mulighed for at indgå en rammeaftale.

 

Aftaletype A: Vidensdeling
Formålet med aftalen er, at indgå et tværgående samarbejde om vidensdeling og kompetenceudveksling indenfor sikkerheds- og beredskabsområdet til gavn for samfundets samlede robusthed overfor kriselignende hændelser og katastrofer. Eksempel på vidensdeling og kompetenceveksling kan eksempelvis være deltagelse på den anden parts kompetenceudviklingsdage, sparring, netværk og gåhjemmøder.

 

Aftaletype B: Kompetenceoverførelse
Formålet med aftalen er, at kompetenceudvikle nøglefunktioner indenfor sikkerheds- og beredskabsområdet i virksomheden. De pædagogiske principper bygger på filosofien ”aktionslæring” og organisationstilgangen baserer sig på principperne bag ”den lærende organisation”. Formålet med denne aftaletype er, at opbygge intern viden, som sikrer indsigt i og forståelse for virksomhedens vigtige rolle som en del af samfundets beredskab.

Virksomheden udpeger en eller flere medarbejdere til at blive B-medlemmer i Hjemmeværnet (se nedenfor).

 

Aftaletype C: Samvirkeaftalen

Formålet med aftalen er, at opretholde daglig drift under kriselignende forhold. I denne aftale opbygges en militær enhed, mest bestående af virksomhedens egne ansatte, der kan støtte virksomheden med overvågning og tilsyn. Enheden kan endvidere under forøget beredskab, og under politiets koordinerende ledelse, bevogte samfundsvigtige installationer.

Rammeaftalen

Formålet med rammeaftalen er, at koordinere det overordnede samarbejde mellem Hjemmeværnet og den enkeltes myndigheds underliggende virksomheder og organisationer i relation til bidrag indenfor sikkerheds- og beredskabsområdet.


B-medlemskab
Et medlemskab af Virksomhedshjemmeværnet er personligt for den enkelte medarbejder i virksomheden og kan opsiges til hver en tid.

Der er generelt ikke tale om et fuldgyldigt normalt medlemskab af hjemmeværnet - men et til funktionen tilpasset og reduceret medlemskab (benævnt ”B-medlemskab), hvor flg. er gældende:

- Medarbejderen skal være over 18 år, dansk statsborger, eller man skal have haft ophold i Danmark i min. 5 år.

- Medarbejderen skal godkendes som medlem - dvs. Forsvarsministeriets Personalestyrelse indhenter oplysninger om helbred og tjekker kriminalregisteret forud for en afgørelse i et distriktsudvalg. Distriktsudvalget består af repræsentanter fra kommunen, hvori medlemmet ønsker optagelse. Findes der belastende forhold kan der gives afslag om medlemskab.

- Medarbejderen bliver ikke iklædt uniform - men modtager en civil jakke med et samtænkningsmærke.

- Medarbejderen kan ikke aktiveres. Der er således ingen krav om deltagelse i aktiviteter eller indsættelse i løsning af opgaver. Medarbejderen kan altså ikke i en kriselignende situation blive indkaldt til tjeneste i Hjemmeværnet eller noget andet militært regi.

- For at opretholde medlemskabet skal man beskæftige sig med beredskabsrelaterede forhold/opgaver min. 24 timer om året. Omfanget opgøres i samarbejde mellem Hjemmeværnet og virksomheden 1 gang årligt. I opgørelsen indgår uddannelse, men også beredskabsarbejde i styrelsen i øvrigt.

- Som medlem modtager medarbejderen "Hjemmeværnsmagasinet".
Bladet kan sendes til virksomheden eller helt afmeldes.

Link til ansøgning om B-medlemskab: Ansøgningsskema
Anfør: B-medlemskab og Virksomhedshjemmeværnsdistriktet i skemaet

Ved spørgsmål kontakt Kaptajn David Wigotski på HJK-CSI-SA1@mil.dk eller tlf. +45 72 82 01 22
 

Sidst opdateret 15-08-2018 - kl. 14:17